انتقادات و شکایات

برای در میان گذاشتن انتقادات و شکایات خود می توانید از طریق مراجعه حضوری به کارینا به آدرس مندرج در قسمت پایین سایت و یا تماس تلفنی با شماره 02634213011 و انتخاب داخلی مدیریت به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید.